top of page
Image by David Beale

NO POLITCS/ GOOD VIBES (NO NEGATIVITY ALLOWED)

Public·127 members

(((živé vysielanie tv!!!))) AS Trenčín : Banská Bystrica živý 30/09/2023


Trencin - Trnava | Nike liga futbal ŽIVÝ PRENOS - 30.07.2023. dasa dasa ... FORTUNA LIGA | Highlights | MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín 3:0 (2:0).


[zadarmo!!] AS Trenčín Banská Bystrica živý 30 septembra 202 pred 2 hodinami — (Dnes!) AS Trenčín B. Bystrica naživo 30 septembra 2023 Slovnaft Cup 2023/2024 - 3.kolo: OK Častkovce - AS Trenčín. Od druh�ho inkasovan�ho g�lu rob�me, �o m�eme, ale s�pera nevieme pritla�i�. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te �tyri min�ty. Striedanie v t�me MFK Dukla Bansk� Bystrica: z ihriska odch�dza Rymarenko, prich�dza Depetris, z ihriska odch�dza Acosta, prich�dza Guimaraes. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Dimun, prich�dza Vit�lis, z ihriska odch�dza Gavri�, prich�dza Z�hradn�k. DAC 1904Koniec z�pasu. Je koniec a po z�vere�nom hvizde sm�time. Dne�n� z�pas sme v poz�cii favorita na dom�com tr�vniku nezvl�dli ani napriek tomu, �e sme otv�rali sk�re. Snaha sa n�m uprie� ned�, ale vo vyrovnanom stretnut� s� ��astnej�� Banskobystri�ania. �akujeme na�im fan��ikom, �e aj v takej pekelnej hor��ave ste n�m v celom stretnut� boli oporou. Po Banskej Bystrici najbli��ie cestujeme do Tren��na, kde sa s dom�cim celkom stretneme o t��de� v sobotu 2. septembra o 18:00. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�. Dovidenia! �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Pinto). [živý šport<<<] Spartak Trnava Ružomberok živý prenos 24 MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok (audiokomentár)Dnes je vo futbalovej Niké lige na programe súboj Banskej Bystrice s Ružomberkom. Po dlhšom čase ... AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica - vstupenky pred 7 dňami — [Živé vysielanie TV]] Banská Bystrica : Zlaté Moravce sledovať zápas 23 septembra 2023 pred 4 hodinami — (Živé HD!!!) Banská Bystrica Zlaté ... Bansk� Bystrica dala g�l! Polievka s�ce bol zatla�en� k autovej �iare, no odtia� napriek dvom br�niacim hr��om dok�zal n�js� a nahra� Rymarenkovi. Ten sa zbavil br�niaceho Csingera a tutovku bez pardonu vyu�il. Hne� je v Dunajskej Strede vesel�ie. U� len si tento n�skok udr�a� alebo ho prikr�li�. GOOOOOOOOOOOOL, Andzouanova prihr�vka Ramadanovi mala o�i! Pomedzi dvoch hr��ov v �estn�stke na�iel vo�n�ho Gavri�a, a ten priestor vyu�il na kr�sne umiestnenie do �avej �ibenice. Hru�ka nemal najmen�� n�rok na z�krok. �lt� kartu videl aj n� kondi�n� tr�ner Kojnok. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Andzouana). Z vybojovan�ho priameho kopu sme v�ak ni� nevy�a�ili. �lt� karta pre t�m DAC 1904 Dunajsk� Streda (Risvanis). Risvanis nedovolene stiahol v �estn�stke k zemi Rymarenka, a preto budeme �eli� penalte. Po tvrd�om z�kroku si Risvanis vy�iadal o�etrenie. Bude v�ak v poriadku. Rymarenko vystrelil spoza Csingera, ale nedostal dostatok priestoru, a tak sa jednalo o pokus, ktor� g�lom nemohol skon�i�. Ka�d� chv�ku �ah� p�lku, a preto sme teraz videli roh Polievku. Bli��iu �r�, kde smeroval center, sme si v�ak postr�ili. ONLINE LIVE : AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica pred 7 dňami — [Živý prenos*] Banská Bystrica Zlaté Moravce prenos 23 septembra 2023 pred 3 hodinami — kola futbalovej Fortuna ligy MFK Dukla Banská ... (((živý prenos@@))) AS Trenčín : Banská Bystrica naživo pred 2 hodinami — (PRÚD===)) AS Trenčín Banská Bystrica živý 30.09.2023 pred 6 dňami — 2023 — Bystrica zápas živý 20FC Spartak TrnavaMŠK Žilina - MFK Dukla ... Herc sa pok�sil o prihr�vku, ktor� mala o�i, ale ch�balo predsa len nie�o, aby sa dostala k Dimunovi nabiehaj�cemu do �estn�stky. My sme zase na druhej strane vybojovali priamy kop, ale Gavri� nemieril presne. �lt� karta pre t�m MFK Dukla Bansk� Bystrica (God�l). Banskobystri�ania n�s zatla�ili a z�skali aj �al�� roh. Aj tentokr�t sa k jeho rozohraniu postavil Polievka, ktor� loptu zahral nakr�tko na �upt�ka. Po jeho prihr�vke sme sa u� dok�zali oslobodi�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza K��er, prich�dza �erm�k, z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza Veselovsk�. N�sledne v�ak poslal loptu na vzdialenej�iu �r�, kde spoluhr��a nena�iel. Prehr�vame, no nevzd�vame sa. Vybojovali sme roh, ktor� Gavri� najprv nemohol zahra� pre vstup rozhodcu. FK DAC zápas živý 02/09/2023 30. 6. 202 | Mysite Group pred 1 hodinou — ((ŽIVÉ HD<<)) Banská Bystrica Zlaté Moravce živý 23/09/2023 pred 7 dňami — [[[FUTBAL=]>]] Ružomberok Košice živý prenos 16 septembra pred 6 ... Hostia n�sledne zahrali dva rohov� kopy, ale v oboch pr�padoch sme sa bez v���ch �a�kost� obr�nili. Jednozna�ne najlep��m hr��om v dueli je Popovi�. Proti Polievkovi sa z�zra�n�m z�zrakom vyznamenal u� druh�kr�t. Tentokr�t l�der Banskej Bystrice tvrdo vyp�lil z bieleho bodu a aj ke� loptu takmer nechytate�ne namieril k pravej �rdi, tak Popovi� uk�zal, �e aj tak�to prudk� a umiestnen� pokus sa d� chyti�. Pok�sili sme sa o bleskov� akciu. Spo�iatku ve�mi dobr� z�mer sme si v�ak pomrvili. Najprv Trusa s Dimunom to vpredu prekombinovali a n�sledne Pintovo dobr� zakon�enie z uhla Hru�ka zne�kodnil. Zatia� na�u najv��iu �ancu si na svoje konto prip�sal Herc. Spoza pokutov�ho �zemia poslal prudk� strelu, ktor� skon�ila len tesne nad brvnom. N� druh� rohov� kop zahral op� Ramadan. Loptu poslal pre zmenu k vzdialenej�ej �rdi na Risvanisa, tu pri druhej �rdi na�iel Dimuna, ktor� v�ak bol v pr�li� n�ro�nej poz�cii. Hlavn� rozhodca v pekeln�ch hor��av�ch zavelil k ob�erstvovacej pauze. Bansk� Bystrica dala g�l! Tak to sn�� nie je mo�n�. Pinto poslal mal� domov priamo Polievkovi. Ten sa pohral s Risvanisom aj Csingerom a razom prehr�vame. St�le je hor�co, a tak tu m�me druh� ob�erstvovaciu pauzu. Center letel z jednej aj z druhej strany, ale obrancovia Dukly si na�ich hr��ov dobre postr�ili. Gavri� napr�klad po �tandardke na�iel v �estn�stke Trusu, ktor� zakon�il z prvej, ale nebol presn�. Nevzd�vame sa, sme akt�vni, no vo fin�lke by sa n�m e�te nie�o zi�lo. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Niarchos. Vybojovali sme aj roh, ale Gavri� loptou trafil prv�ho br�niaceho hr��a, Ramadan zahral �tandardku, ale spoluhr��a po centri nena�iel. Skalica zápas živý 29 septembra 20 | Group 16. 9. 2023 — 2023 — 2023 — (sledujte naživo) AS Trenčín Skalica zápas živý živý 20FC Spartak TrnavaMŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica | Fortuna liga 2. (Pozerať TV) Žilina : B. Bystrica živý prenos 16 septembra 2 16. 9. 2023 — 06 MFK Dukla Banska Bystrica je neporazený v posledných 7 zo 8 zápasov (Superliga). Ružomberok vs Košice FC - zápas Zápas: Ružomberok - Košice ... Banská Bystrica zápas naživo 30 | NO POLITCS/ GOOD pred 2 hodinami — Aktuálne skóre AS Trenčín SLC Banská Bystrica (a video online priamy prenos) sa začína 14. 10. 2023 o 9:00 čas UTC v 1.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page